Arvojemme lähtökohtana ovat lapset ja nuoret etäisyyksistä riippumatta.

LAPSET JA NUORET

Lapset ja nuoret ovat arvojemme ydin. Kaikki toimintamme lähtee siitä, että haluamme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Haluamme tarjota lastenhoito- ja opetuspalveluita huolehtivien, välittävien sekä turvallisten aikuisten toteuttamana. 

 

Haluamme ennen kaikkea, että lapset tuntevat itsensä arvokkaaksi ja heillä on mahdollisuus toteuttaa itseään. Uskomme, että tukemalla lapsen luonteen vahvuuksia, edistämme samalla myös lapsen onnellisuutta, hyvinvointia sekä menestystä elämän eri osa-alueilla.

 

Yhteistyökumppaneidemme kanssa käymme avointa vuoropuhelua ja haluamme kehittää toimintaamme ensisijaisesti yhdessä lapsilähtöisten kumppaniemme kanssa. 

PERHELÄHTÖISYYS

Lapsilähtöisyyden lisäksi myös perhelähtöisyys on meille erittäin tärkeää: Huomioimme erilaisten perheiden arvot, lähtökohdat sekä myös erilaiset toiveet lastenhoidon ja -opetuksen suhteen. Haluamme tarjota apua arjen keskelle ja antaa vaihtoehtoja lastenhoidon sekä opetuspalvelujen toteutukseen.

 

YHTEISÖLLISYYS

Yksi Zildrenin perustamisessa ohjannut arvo on yhteisöllisyys ja tämä arvo vie meitä eteenpäin edelleen. Uskomme että lapsi kehittyy yhteisöissä ja yhteisöllisyys liittyykin olennaisesti myös ihmisen hyvään elämään sekä kestävään hyvinvointiin. 

 

Uskomme, että nykyteknologian avulla voidaan olennaisesti tukea myös yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa tämä etäisyyksistä riippumatta. Haluamme olla mukana edesauttamassa suomalaisen pedagogiikan vientiä muualle maailmaan.

 

LUOTETTAVUUS

Palvelujemme ehdoton kulmakivi on luotettavuus ja haluamme tuottaa palveluita, joita käyttäessään voi luottaa siihen, että palvelumme on avointa, rehellistä sekä läpinäkyvää.