"Lastenhoitoapujen pitkä välimatka ja muutama äkillinen yllätys ajoivat meidät miettimään tilapäisten lastenhoitopalvelujen kaipaamaa uudistusta. Lähipiirimme muut vanhemmat tukivat ajatusta: jotain oli tehtävä."


ÄITIEN KEHITTÄMÄÄ, HYVÄKSI TODETTUJEN TAHOJEN TARJOAMAA PALVELUA

Zildrenin perustajat Hanna ja Annikki kehittivät palvelun, jonka avulla he voisivat auttaa muita kaltaisiaan lapsiperheitä löytämään luotettavaa lastenhoitoa helposti.

 

“Olemme molemmat pienten lasten äitejä kaupungissa, jossa meillä ei ole tukiverkostoa. Mitä suuremmasta kaupungista on kyse, sitä haastavampaa hyvän lastenhoidon järjestäminen tuntuu olevan. Emme löytäneet yksinkertaista, luotettavaa ja nopeaa ratkaisua, joten päätimme kehittää sellaisen itse”, Annikki kertoo.

 

“Lapsen antaminen perheen ulkopuolisen henkilön hoidettavaksi on aina tunteikas ja haastava tilanne, jolloin päiväkotien laadunvalvonta ja hoitajien kokemus kasvattavat huoltajien luottamusta ulkopuoliseen hoitoon. Meille tärkeintä oli luoda sellainen palvelu, jota haluaisimme itsekin käyttää”, Hanna jatkaa.

 


LUOTETTAVAA LASTENHOITOA PERHEIDEN EHDOILLA

Hanna ja Annikki kokosivat ympärilleen tiimin ammattilaisia, jotka halusivat olla mukana uudistamassa lastenhoitopalveluita ja tukea perheiden jaksamista.

 

“Tiimissämme on muitakin pienten lasten vanhempia ja me kaikki tiedämme, kuinka kullanarvoinen hyvä lastenhoitaja on. Lapsen kanssa työskentelyn osaaminen ja luotettavuus on ovat kaiken a ja o”, kertoo Annikki.

 

Palvelu suunniteltiin vastaamaan nykypäivän perheiden tarpeisiin lapsilähtöisesti. Näin syntyi Zildren: Z-sukupolven lastenhoitoa välittävä palvelu, joka yhdistää online-alustalla perheet, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä palvelut täysin uudella tavalla.

 


KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ PERHEIDEN JA PÄIVÄKOTIEN KANSSA

Tilapäisen päivähoidon laatuun panostaminen on yksi Zildrenin kulmakivistä. Tiivis kehitysyhteistyö sekä testijaksot yksityisissä päiväkodeissa antoivat arvokasta kokemusta tilapäisesta lastenhoidosta päiväkodeissa ja auttoivat kehittämään palvelua.

 

“Olen onnellinen, että olemme saaneet mukaan innostuneita perheitä ja päiväkoteja kehittämään palvelua yhdessä meidän kanssamme”, sanoo Hanna ja jatkaa: “Äärettömän onnelliseksi tekee myös se, että olemme saaneet kuulla paitsi helpottaneemme vanhempien arkea, myös tuoneemme lasten päiviin uusia ja riemastuttavia kokemuksia.”

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.