MISTÄ KAIKKI LÄHTI JA MISSÄ NYT MENNÄÄN?

MATKA TILAPÄISEN PÄIVÄKOTIHOIDON MAHDOLLISTAJISTA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA TUKEVIEN PALVELUIDEN UUDISTAJIKSI.

annikinkanssa.png
Zildren perustajat

"Lastenhoitoapujen pitkä välimatka ja muutama äkillinen yllätys ajoivat meidät miettimään  lapsiperheiden palveluiden kaipaamaa uudistusta. Lähipiirimme muut vanhemmat tukivat ajatusta: jotain oli tehtävä."

Äitien kehittämää, hyväksi todettujen tahojen tarjoamaa palvelua

Zildrenin perustajat Hanna ja Annikki kehittivät palvelun, jonka avulla he voisivat auttaa muita kaltaisiaan lapsiperheitä löytämään lapsiperheille suunnattuja palveluja helposti.

"Olemme molemmat pienten lasten äitejä kaupungissa, jossa meillä ei ole luontaista tukiverkostoa. Mitä suuremmasta kaupungista on kyse, sitä haastavampa esimerkiksi hyvän lastenhoidon järjestäminen tuntuu olevan. Emme löytäneet yksinkertaista, luotettavaa ja nopeaa ratkaisua, joten päätimme kehittää sellaisen itse", Annikki kertoo.

Lapsiperhearjessa yksinkertaiset, luotettavat ja nopeat ratkaisut ovatkin usein vähissä, etenkin jos oma luontainen tukiverkosto on matkojen päässä. Vanhempien voimavaroille ja ajalle on todennäköisesti parempaakin käyttöä, kuin loputon Facebook-ryhmien selailu ja sen oikean lastenhoitajan, läksyavun tai muun arjen apukäsien etsiminen. Zildren kokoaa kaikki lapsiperheiden palvelut yhteen paikkaan, helposti, nopeasti ja luotettavasti perheiden saataville, ja tekee suurimman työn vanhempien puolesta. "Meille tärkeintä oli luoda sellainen palvelu, jota haluaisimme itsekin käyttää", Hanna summaa.

Luotettavia palveluita perheiden ehdoilla

Kehitetty yhteistyössä perheiden ja ammattilaisten kanssa

Hanna ja Annikki kokosivat ympärilleen tiimin ammattilaisia, jotka halusivat olla mukana uudistamassa lastenhoitopalveluita ja tukea perheiden jaksamista. “Tiimissämme on muitakin pienten lasten vanhempia ja me kaikki tiedämme, kuinka kullanarvoinen hyvä lastenhoitaja on. Lapsen kanssa työskentelyn osaaminen ja luotettavuus on ovat kaiken a ja o”, kertoo Annikki.

 

Palvelu suunniteltiin vastaamaan nykypäivän perheiden tarpeisiin lapsilähtöisesti. Näin syntyi Zildren: Z-sukupolven perheiden tukipalveluja välittävä palvelu, joka yhdistää online-alustalla perheet, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä muut lapsiperheiden palvelut täysin uudella tavalla.

Zildrenin palveluita ei ole suinkaan kehitetty tyhjiössä, vaan joka vaiheessa on tehty tiiviisti yhteistyötä perheiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Uusia palveluita testataan ja kehitetään jatkuvasti saadun palautteen myötä, ja kaikenlainen palaute otetaan ilolla vastaan. Päämääränä on kuitenkin rakentaa palvelu ja alusta, jotka palvelevat kaikkia käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla. Avoimella palautteenannolla ja ajatustenvaihdolla on tässä merkittävä rooli.

 

"Olen onnellinen, että olemme saaneet mukaan innostuneita perheitä ja yhteistyökumppaneita kehittämään palvelua yhdessä meidän kanssamme”, sanoo Hanna ja jatkaa: “Äärettömän onnelliseksi tekee myös se, että olemme saaneet kuulla paitsi helpottaneemme vanhempien arkea, myös tuoneemme lasten päiviin uusia ja riemastuttavia kokemuksia.”

Missä nyt mennään?

Toiminta on sittemmin laajentunut ja palveluvalikoima on saanut vahvistusta muun muassa opetuspalveluista, sekä vuoden 2021 elokuussa startanneista puheterapiapalveluista. Uusia palveluita tulee mukaan jatkuvasti ja alustaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä perheiden ja palveluntarjoajien kanssa. Zildrenin tavoitteena on olla paras mahdollinen alustapalvelu sekä palveluita tarjoaville että niitä kaipaaville. Alkuperäinen ajatus toiminnan taustalla on säilynyt matkan varrella entisellään, ja sen ympärille rakennetaan jatkuvasti vain uutta: Zildren haluaa tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haluamme olla perheiden luottokumppani elämän kaikissa käänteissä - auttaa tekemään arjesta himpun verran sujuvampaa, tukea lasten ja nuorten hyvää ja turvallista kasvua sekä vanhempien jaksamista. Olemme täällä perheitä ja niiden kaiken ikäisiä jäseniä varten.

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.