Missio

"VAIN PARASTA LASTENHOITOA RAKKAIMMALLESI"


Lastenhoitoa, jota lapset ja vanhemmat rakastavat

Pienten lasten vanhemmat laittavat usein perheensä etusijalle, jolloin omista tarpeista huolehtiminen saattaa unohtua. Zildrenin toiminnan lähtökohtana on auttaa vanhempia järjestämään pakollisten menojen ohella myös omaa aikaa. Joskus rauhallinen lounas, kampaajalla käynti tai virkistävä hetki oman harrastuksen parissa on parasta, mitä vanhempi voi itselleen ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnille tarjota.


Kun mummola on liian kaukana

Mielestämme kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus turvalliseen, tilapäiseen hoitoon kodin ulkopuolella silloinkin, kun mummola tai muu tukiverkosto on kauempana. Haluamme tukea perheiden jaksamista ja tarjota päiväkotiympäristöä lastenhoidon avuksi myös niille alueille, joissa vapaista paikoista on pulaa.


Zildrenin kautta perheet löytävät helposti luotettavan hoitopaikan tai hoitajan lapselleen, vaikka jo samalle päivälle. Vertaisarviointiin perustuva palautejärjestelmämme auttaa perheitä löytämään juuri heille sopivan hoitomuodon ja hoitajan.


Iloisia kohtaamisia, uusia virikkeitä

Tilapäinen hoito läheisessä päiväkodissa tuo iloista vaihtelua lapsen arkeen ja luo mahdollisuuden tutustua päiväkotimaailmaan hallitusti. Lapsi pääsee tutustumaan oman lähialueensa lapsiin, luomaan kontaktia turvallisiin aikuisiin ja nauttimaan uuden ympäristön tarjoamista virikkeistä.


Haluamme myös helpottaa sopivan päiväkotipaikan löytämistä. Zildrenin avulla perheet voivat tutustua lähialueensa päiväkoteihin ennen säännöllisen varhaiskasvatuksen aloittamista.


Useampi perhe hyötyy päiväkotien palveluista

Lapsiperheiden suosimilla alueilla päiväkotipaikkoja ei useinkaan riitä jokaiselle halukkaalle ja vapaita paikkoja voi joutua jonottamaan pitkään. Zildrenin avulla väliaikaisen päivähoidon järjestäminen on mahdollista yhteistyössä muutaman eri päiväkodin kanssa.


Zildrenin kautta vanhemmat voivat valita etukäteen esimerkiksi kaksi mieleistään päiväkotia, joiden vapaista paikoista he saavat ilmoitukset aamulla ennen muita. Perheet voivat näin järjestää kyseisen päivän hoidon ja päiväkodit saavat tarjota resurssejaan täysipainoisesti.

Perheiden tueksi.

Zildren on online-alusta, joka tuo yhteen perheet, lastenhoitajat ja lastenhoitopalveluiden tarjoajat. 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Zildren Oy
044 205 7344
info@zildren.com
3015307-5

© 2019 Zildren. Kaikki oikeudet pidätetään.