7 + 1 tapaa, joilla työnantaja voi tukea lapsiperheellistä työntekijää poikkeustilan aikana

Työpaikalla on suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin vanhempi voi keskittyä töihinsä kriisitilanteessa. Listasimme kahdeksan tapaa, joilla työnantaja voi helpottaa lapsiperheellisen työntekijän tilannetta. Poimi tästä parhaat vinkit teidän työpaikallenne!


Olemassa olevien käytäntöjen tarkistaminen


Ovatko työmäärä ja olemassa olevat käytännöt realistiset siihen nähden, että elämme nyt kriisin keskellä? Organisaatiossanne vallitsevat käytänteet kannattaa käydä läpi ja miettiä, pystyisikö jotakin tekemään paremmin. Olisiko esimerkiksi mahdollista jäädä tavallista helpommin auttamaan sairastunutta läheistä?


Joustavuus


Olisiko teillä mahdollista löytää joustoa työaikojen ja muun työhön liittyvän suhteen? Moni vanhempi joutuu setvimään lastenhoidon järjestämistä tavallista enemmän, ja kodeissa useat työskentelevät lapsi toisessa, läppäri toisessa kädessä. Joustava työaika mahdollistaa työnteon ajoittamisen niihin hetkiin, kun lapsi on esimerkiksi nukkumassa, ja vanhempi voi rauhassa keskittyä työntekoon.


Vaikka etätyö ei työpaikallanne olisi mahdollista, työntekijän toiveet työaikojen suhteen kannattaa silti ottaa huomioon niin hyvin kuin mahdollista.


Avoin vuorovaikutus


Voisiko työntekijöitä rohkaista kertomaan entistäkin avoimemmin työntekoon liittyvistä huolista ja ajatuksista? Koronan tuomassa poikkeustilanteessa kannattaa keskustella työn ja perheen yhteensovittamisen haasteista suoraan työntekijöiden kanssa, sillä he tuntevat oman tilanteensa parhaiten ja osaavat kertoa keinoista, joilla helpottaa juuri heidän tilannettaan. Näin voidaan löytää juuri teidän yrityksellenne ja työntekijöillenne parhaiten sopivat ratkaisut.


Työmäärän ja työntekijöiden jaksamisen seuraaminen


Arkielämä näyttää useimmilla meistä aika erilaiselta nyt kuin vielä muutamia viikkoja sitten. Miten työntekijöiden jaksamista ja työmäärää voisi seurata parhaiten? Onko töitä ehkä liikaa tai jakautuvatko ne epätasaisesti? Myös stressitasot voivat kriisitilanteen takia olla tavallista korkeammalla, joten ohjaa työntekijöitä tarpeen tullen avun piiriin esimerkiksi työterveyspsykologille. Avoin vuorovaikutus auttaa tunnistamaan ja puuttumaan mahdollisiin ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa.


Lastenhoitoavun ja muun arkea helpottavien palveluiden tarjoaminen


Lastenhoidon järjestäminen on tällä hetkellä tavallista haastavampaa. Työnantaja voi helpottaa lapsiperheellisten työntekijöiden asemaa tarjoamalla heille lastenhoitoapua. Esimerkiksi Zildren-palvelusta voi tilata tavallisen lastenhoidon lisäksi myös vaikkapa muutamaksi tunniksi ulkoilukaverin, online-lastenhoitajan tai kaupassakäyntiapua. Zildrenapu sopii erityisesti niihin tilanteisiin, joissa vanhempi on kotona lapsen kanssa, mutta tarvitsee muutaman extratunnin keskittymisaikaa. Osa palveluista sopii hyvin myös lapsettomille työntekijöille.


Tietoa ja ohjeita koronaan liittyen


Tiedon ja ajantasaisten ohjeiden tarjoaminen työntekijöille on erityisen tärkeää, mikäli työpaikallanne ei ole etätyömahdollisuutta. Työpaikalle kannattaa laatia selvät ohjeet siitä, millaisilla oireilla pitää jäädä kotiin ja milloin on tarve poissaolotodistukselle ja miten sen voi hankkia helpoiten. Entä voiko teillä jo omalla ilmoituksella jäädä normaalia pidemmäksi ajaksi sairastamaan kotiin? Yritys voi myös tiedottaa tavallista selkeämmin mahdollisista muutoksista ja varotoimista työtehtäviin liittyen, jotta jokainen työntekijä on varmasti tietoinen muutoksista.


Erityistä huomiota hygieniaan poikkeustilan aikana


Myös hygieniaan kannattaa kiinnittää tavallista enemmän huomiota. Haluatte varmasti pitää työntekijänne terveinä. Ehkä yrityksenne toimitilat voisi siivota normaalia useammin ja esimerkiksi minimoida yhteisten päätelaitteiden käyttö? Voisiko lisäksi varata saataville riittävästi saippuaa, desinfiointiainetta ja muita tarvittavia hygieniatuotteita? Näin jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi töissä.


+1: nämä kohdat pätevät kaikkiin työntekijöihin


Listan vinkit on kirjoitettu erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta, mutta sopivat mainiosti myös muihin työntekijöihin. Lisäjousto ja entistäkin avoimempi vuorovaikutus hyödyttävät ihan jokaista työntekijää. Varmista siis, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää apua tarjoavia palveluita ja joustoja niin koronatilanteen aikana kuin myöhemminkin.