Lähialueen lastenhoitopalvelut varattavissa keskitetysti

Päiväkodit ovat tarjonneet jo vuosia vapaita hoitopaikkojaan tilapäistä lastenhoitoa tarvitseville. Palvelusta kerrotaan esimerkiksi sitä tarjoavien tahojen nettisivuilla, mutta tieto palvelun olemassaolosta on silti tavoittanut vain pienen osan perheistä. 


“Tilapäinen päivähoito on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitoa. Tilapäistä päivähoitoa on mahdollista sa

Päiväkotien tarjoama tilapäinen hoito on toiminut perinteisesti niin, että aamulla lapsen huoltaja voi soittaa päiväkotiin ja tiedustella, mikäli kyseiselle päivälle olisi vapaita paikkoja sairastumisen, lomamatkan tai muun poissaolon johdosta. 

Osa palveluntarjoajista tarjoaa erillisiä ryhmiä tilapäisen hoidon toteuttamiseen tai ottaa tarvittaessa erillisen hoitajan uusia lapsia varten. 

Päiväkodit saattavat järjestää myös lisähoitoa pelkästään oman päiväkotinsa lapsille esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. 

Tilapäistä päivähoitoa on saatavilla eniten kunnallisella puolella, mutta sitä tarjoavat myös yksityiset päiväkodit. Nyt ensimmäistä kertaa lähialueen päiväkotien vapaat paikat ovat tulossa nähtäville online-palveluun.


Helpompi tapa löytää lastenhoitopalvelut 


Zildren on uusi valtakunnallinen varausjärjestelmä, joka mahdollistaa lastenhoitopalveluiden varaamisen keskitetysti. Palvelu avataan tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

Zildrenin tavoitteena on koota kaikki lähialueen lastenhoitopalvelut ilmaisista lapsiparkeista tilapäisiin päiväkotipaikkoihin ja kotiin tilattaviin lastenhoitajiin samaan palveluun. Maksu tapahtuu helposti ja turvallisesti sivustolla varauksen yhteydessä. Mikäli tarjottava lastenhoito on ilmaista, kuten osassa lapsiparkeista, on varaus veloitukseton myös Zildrenin kautta.

“Erilaisia lastenhoitopalveluita on saatavilla enemmän kuin perheet välttämättä edes tietävät. Lastenhoidosta päättäviä tahoja on kuitenkin ollut vaikea tavoittaa, kun vapaita paikkoja on tullut tiedustella puhelimen välityksellä. Halusimme helpottaa sekä palveluntarjoajien että lapsiperheiden arkea kehittämällä digitaalisen varausjärjestelmän, jossa paikkojen ilmoittaminen ja varaaminen onnistuu nopeasti”, Annikki Soudunsaari, toinen Zildrenin perustajista kertoo. 


Tilapäinen lastenhoito ei ole varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta 


Tilapäisestä lastenhoidosta puhuttaessa, on olennaista erottaa se varhaiskasvatuksesta, joka on puolestaan säännöllistä ja varhaiskasvatuslain säätelemää: päiväkodin tulee muun muassa laatia lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Tätä ei edellytetä tilapäiseltä lastenhoidolta, oli hoitomuoto mikä tahansa. 

Tilapäistä lastenhoitoa tarjoavat esimerkiksi seurakuntien, yksityisten palveluntarjoajien tai ostoskeskusten lapsiparkit, kerhot, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja päiväkodit. 

Tilapäisen lastenhoidon tarjoaminen ei kasvata varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja sallittua suuremmiksi. Se auttaa kuitenkin käyttämään jo varattuja resursseja vastuullisemmin, muun muassa vähentämään ruokahävikkiä.

Esimerkiksi vuonna 2014 Espoossa joulun ja uudenvuoden ajaksi kunnallisia hoitopaikkoja oli varattu 1648 lapselle. Kuitenkin 38,7 prosenttia ilmoittautuneista lapsista jäi tulematta paikalle, eli käytännössä Espoon alueella oli turhaan auki kahdeksan päiväkotia ja töissä noin sata ihmistä ylimitoitetusti. (Länsiväylä 2014


Enemmän vaihtoehtoja, parempaa arkea


“Tilapäinen lastenhoito vieraassa ympäristössä saattaa jännittää vanhempia, minkä ymmärrän täysin pienen tytön äitinä. Testatessamme palvelua saimme kuulla kuitenkin pelkästään positiivisia kokemuksia sekä päiväkodeilta että vanhemmilta”, Hanna Ritola, toinen Zildrenin perustajista hymyilee. 

“Uskomme siihen, että jokainen vanhempi tuntee lapsensa parhaiten ja kaikille tilapäishoito päiväkodissa tai lapsiparkissa ei toimi. Tämän takia haluammekin koota sivustomme alle erilaisia vaihtoehtoja, kuten kotiin tilattavan lastenhoitajan”, Annikki jatkaa. 

Zildrenin tavoitteena on lisätä eri lastenhoitomuotojen tunnettavuutta ja helpottaa varaamista niin, että tilanteen niin vaatiessa lapsen hoitopaikan voi varata vaikkapa samalle päivälle. Mitä enemmän palveluntarjoajia saadaan keskitetyn ajanvarauksen piiriin, sitä joustavammin perheet voivat valita juuri heille sopivimman hoitomuodon.