Lapsetkin kaipaavat yhteenkuuluvuuden tunnetta: “Tämä on meidän päiväkoti”

Päivitetty: 23. tammi 2020Helsinkiläisessä Päiväkoti Versossa jokainen lapsi saa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Johtaja Sonja Lindholm uskoo, että lapsi oppii menemään rohkeasti uusiin tilanteisiin ja kehittämään sosiaalisia taitojaan vain harjoittelemalla. Varhaiskasvatuksen ohella ryhmässä toimimisen kokemuksia voidaan

saada esimerkiksi tilapäisessä päiväkotihoidossa tai kerhossa.


Päiväkoti Verso on tarjonnut varhaiskasvatuksen ohessa myös

kerhotoimintaa lähialueensa perheille.


“Lapset turhautuvat helposti, etenkin jos pienemmät sisarukset

vievät vanhempien huomion. Kerho tai päiväkoti saattaa olla se

tärkeä oma juttu, joka tuo positiivisia kokemuksia.

Myös satunnaisempi hoito ryhmässä voi tarjota tällaisen

yhteenkuulumisen kokemuksen”, sanoo toimitusjohtaja ja

varhaiskasvatuksen opettaja Sonja Lindholm.


Kolme kertaa viikossa järjestetty kerho otettiin niin hyvin vastaan,

että moni lapsista jäi vakituiseen hoitoon. Tällä hetkellä kerhoa ei

järjestetä, mutta jatkossa tilapäiset vapaat hoitopaikat ilmoitetaan

Zildrenin online-alustan kautta.


Lapset osaksi yhteiskuntaa


Versolla on hyviä kokemuksia kerhotoiminnan ja vakinaisen

hoidon yhdistämisestä.


“Kerhossa käyneet lapset odottivat aina innolla seuraavaa

kertaa. Vakilapsemme olivat kävijöistä aivan yhtä iloisia: he

kyselivät usein, että joko on kerhopäivä. Lasten ystävystymistä oli

ilahduttavaa seurata”, Sonja kertoo hymyillen.


Sonjan mielestä lapsia ei tulisi pitää yhteiskunnasta irrallisena

saarekkeena. Hän muistuttaakin, että jo Helsingin

varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu yhteiskunnan

moninaisuus: “Me jätetään jotain tärkeää opettamatta, jos ei

opeteta uusien mukaan tuloa. Pistämme muutoin lapsen kovin

pienillä eväillä maailmaan.”


Johdon tehtävä huolehtia resurssoinnista


Tilapäisen hoidon tarjoaminen päiväkodeissa yhdistettynä

resurssien vähyyteen on herättänyt keskustelua. Nykyään

käytetään paljon sijaisia ja henkilökunta on ollut monissa paikoissa

väsynyttä.


Sonjan näkemyksen mukaan on johdon tehtävä huolehtia siitä,

ettei henkilöstö ylikuormitu ja lapsille voidaan tarjota aina

positiivinen hoitokokemus.


“Päiväkotien pitää ymmärtää, milloin ryhmä on liian

kuormittunut ja silloin tilapäisiä hoitoaikoja ei pidä laittaa

tarjolle. Moni asia on kuitenkin asenteesta kiinni. Me voimme ja

haluamme tarjota lapsille turvallisen ympäristön muuttujista

riippumatta”, Sonja toteaa.


Lapsen sopeutumista voidaan tukea


Lapsen vieminen uuteen ympäristöön saattaa jännittää yhtä lailla

vanhempaa kuin lasta. Sonjan kokemuksen mukaan lasta tulisi

aina valmistella tilanteeseen. Jos hoitopaikka on esimerkiksi kodin

lähellä, voidaan kävelymatkaa harjoitella etukäteen tehden se

tutuksi.


“Lapselle kannattaa kertoa etukäteen, mitä tulee tapahtumaan.

Pienet asiat, kuten oma reppu tai tuttu lelu, ovat todella tärkeitä.

Päiväkodin päässä taas on opettajien ammattitaitoa saada

lapselle tervetullut olo. Esimerkiksi myös tilapäiseen hoitoon tuleville oleva vakinaulakkopaikka tai jokin tuttu leikki voivat auttaa sopeutumisessa”, Sonja kuvailee.