Miten Zildren varautuu koronaan

Koko maailma ponnistelee parhaillaan hidastaakseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman pandemian leviämistä. Meidän jokaisen on nyt kannettava kortemme kekoon, ja myös me Zildrenillä olemme ryhtyneet toimiin viruksen hillitsemiseksi. Palveluun kirjautuneita käyttäjiä on tiedotettu heitä koskevista toimenpiteistä ja ohjeistuksista. Huolellinen toiminta, hyvä käsihygienia ja omasta voinnista huolehtiminen ovat nyt ensiarvoisen tärkeitä.


Seuraamme aktiivisesti koronaviruksen tilannetta, aiheeseen liittyvää tiedotusta ja päättävien tahojen ohjeita. Päivitämme tätä tekstiä, mikäli ryhdymme vielä uusiin toimenpiteisiin virusta vastaan.


Mitä Zildren tekee koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi


Hoitajat – Olemme ohjeistaneet Zildreniin kirjautuneita hoitajia huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja omasta voinnistaan.

- Mikäli hoitaja huomaa flunssaoireiden ilmenevän sovitusta lastenhoitovuorosta huolimatta, tulee tästä ilmoittaa työtehtävää tarjonneelle perheelle ja jäädä kotiin.

- Hoitajia on ohjeistettu, että lisätietoja työtä tekevien toimintaohjeista löytyy mm. Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.


Päiväkodit – Olemme yhteistyössä päiväkotien kanssa päättäneet ryhtyä viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

- Valitettavasti joudumme vallitsevan tilanteen vuoksi rajoittamaan päiväkotien tarjoamia sijaisvuoroja.

- Toistaiseksi ei laiteta myöskään tarjolle lapsille hoitovuoroja päiväkoteihin.


Perheet – Olemme muistuttaneet Zildreniin kirjautuneita perheitä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja koko perheen voinnista.

- Mikäli perheessä ilmenee flunssaoireita sovitusta lastenhoitovuorosta huolimatta, tulee tästä ilmoittaa työtehtävään tarjoutuneelle hoitajalle.

- Perheitä on ohjeistettu, että lisätietoa koronaviruksesta löytyy mm. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen verkkosivuilta.


Zildrenin omat työntekijät työskentelevät mahdollisuuksien mukaan etänä. Seuraamme myös aktiivisesti aiheeseen liittyvää uutisointia ja ohjeistuksia.


ZildrenapuKoronatilanteen vuoksi monet perheet jäävät nyt kotiin lasten kanssa, mutta vanhempien työt olisi silti tehtävä. Zildrenin kautta on nyt mahdollista tarjota Zildrenapua, eli toimittaa vaikka ruokaostokset perheen kotiovelle tai viedä lapset hetkeksi ulkoilemaan.


Zildrenavulla haluamme kannustaa siihen, että ne vanhemmat pitäisivät lapset poissa päiväkodeista, joille tämä on mahdollista. Tällöin minimoidaan niiden talouksien tartuntariskit, joiden on välttämätöntä saada lapset päiväkotiin (esim. hoitohenkilökunta).


Pidetään hyvää huolta itsestämme ja läheisistämme! <3