Päiväkoti Muruissa lapset oppivat tiimipelaajiksi toisten lasten ympäröiminä


Espoolaisen Päiväkoti Murujen johtaja Maarit Jaakkola on nähnyt työssään ryhmätoiminnan myönteisen voiman. Siinä missä muiden lasten malli saa oppimaan uusia asioita, ryhmä tarjoaa lapsille lisäksi sosiaalisen ympäristön esimerkiksi toisten huomioimisen harjoitteluun. Tiimipelaajaksi opettaminen ja oppiminen on yksi syy, minkä johdosta Murut haluavat tarjota mahdollisuutta tilapäiseen päiväkotihoitoon yhteistyössä Zildrenin kanssa.


Espoolaisessa Päiväkoti Muruissa lapsille annetaan aikaa tehdä asioita itse. Päiväkodinjohtaja Maarit Jaakkolan mukaan lapset ottavat ryhmässä toisistaan mallia ja oppivat samalla elämän perusasioita sukkien pukemisesta käytösmalleihin.


Murut mukana tarjoamassa tilapäistä ryhmätoimintaa


Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon lisäksi Päiväkoti Murut järjestää tiloissaan myös kerhotoimintaa. Toiminta on suunniteltu perheiden arjen haasteet huomioiden, jonka vuoksi esimerkiksi enkkukerho kokoontuu heti päivähoitopäivän jatkoksi pidentämättä kuitenkaan päivää liiaksi. Myös muita lasten harrastekerhoja kokeillaan ja otetaan käyttöön asteittain.


Kaikille avoimien kerhojen toiminta sekä tilapäinen lastenhoito tarjoavatkin Maaritin mukaan erityisen mahdollisuuden mielekkääseen ryhmätaitojen harjoitteluun. Vanhemmille sama hetki on mahdollisuus esimerkiksi omaan aikaan. Pieni tauko arjen keskellä voi tulla tarpeeseen.


“Esimerkiksi Zildrenin kanssa toteutetun tilapäisen lastenhoidon testijaksolla eräskin äiti totesi menevänsä nukkumaan”, Maarit kertoo.


Modernit Murut ajattelevat laaja-alaisesti lasten parasta


Muruja on kuvailtu moderniksi päiväkodiksi, vaikka itse he eivät koe olevansa kovinkaan mullistuksellisia. Maarit arveleekin asian olevan tarkastelijasta kiinni.


Esimerkiksi uutena otetun tilapäisen lastenhoidon tarjoamisen kohdalla Maarit vei asian ja kokeilun myönteisen kautta henkilöstölle: “Kun olimme itse innostuneita ideasta, niin myös henkilöstö innostui.”


Maarit kertoo henkilöstön huomioineen myös tilanteen, mikäli hoitoon olisikin tullut vaativampi lapsi: “Tilapäiselle lastenhoidolle varattu ajankohta mietittiin siten, että ohjelman pystyi mukauttamaan tarpeen tullen.”


Vakilasten tilapäiseen hoitoon tulleille lapsille antama vastaanotto oli positiivinen.

“Lapset ottivat uuden tulokkaan todella kivasti mukaan. Tämä on myös hyvä mahdollisuus opettaa suvaitsevaisuutta kaikkia kohtaan vakiryhmälle”, Maarit kertoo hymyillen.


Valmius päiväkotiin riippuu lapsesta


Lapset aloittavat päiväkotihoidon eri ikäisinä ja toiset ovat kotihoidossa pitkäänkin. Myös kerhotoiminnoissa mukana olo vaihtelee.


Tilapäinen lastenhoito ja kerhotoiminta ovat mahdollisuuksia tutustua näitä tarjoavaan päiväkotiin sekä opetella vanhemmista erossa olemista pienin askelin. Maaritin mukaan lasten valmiudet päiväkotihoitoon ovat erilaiset eikä esimerkiksi ikä yksistään anna tähän vastausta.


Usein ehkä tärkeämpi kysymys on, onko vanhempi valmis irtautumaan lapsesta. Tosin yleisesti nuorempana päiväkodin aloitus on helpompaa kuin vanhempana. Nuoremmat lapset mukautuvat uusiin tilanteisiin helpommin”, Maarit toteaa.


Aikuiset voivat helpottaa hoidon aloitusta


Aikuisilla on tärkeä rooli siinä, kuinka lapsi suhtautuu uuteen tilanteeseen. Maaritin mukaan aikuisten myönteinen ja kannustava asenne auttaa lasta muodostamaan turvallisen mielikuvan tilanteesta.


Myös henkilöstöllä on suuri vaikutus lapsen viihtyvyyteen. Esimerkiksi Zildrenin testijaksolla Murujen henkilöstö toivoi saavansa tietää uuden lapsen kohdalla, mistä leluista tai asioista lapsi tykkää.


Tällöin on helpompi eron hetkellä saada lapsen ajatukset esim. koti-ikävästä pois tai aloitus siten, ettei koti-ikävä edes ehdi alkaa”, Maarit kertoo.


Murujen perustajiin kuuluva Outi Määttä luottaa täysin henkilökunnan ammattitaitoon.

“Muruissa on ammattitaitoiset ja kokeneet ihmiset töissä ja heillä on taito hyppysissä. He pärjäävät kaikenlaisissa tilanteissa”, Outi kuvailee ylpeänä päiväkotinsa työntekijöitä.