top of page

Tutustu puheterapeuttiimme Ellaan!

Zildrenin uusi puheteraputti, Ella Hämäläinen, kertoo, miten hän päätyi puheterapeutiksi ja mikä tekee työstä palkitsevaa.


Ella Hämäläinen, 31, on Zildrenin uusi puheterapeutti. Koulutukseltaan Ella on filosofian maisteri ja on valmistunut logopedian tutkinto-ohjelmasta. Ella tituleeraa itseään innostujaksi, ja vapaa-ajallaan hänet löytää usein veden ääreltä uimasta, suppaamasta tai melomasta, metsästä kuljeskelemasta koiran kanssa tai sieniä etsimästä, omalta pihaltaan viljelysten tai kukkien parista ja keittiöstä kokkaamasta.

Ella kertoo, että hän on aina pitänyt ihmisten kanssa työskentelystä. Se onkin varmasti yksi keskeisistä syistä, miksi logopediasta tuli ensin haave ja lopulta Ellan nykyinen ammatti. Ennen logopedian opintoja Ella työskenteli täysin eri alalla ja onkin toiselta koulutukseltaan restonomi. Hän suoritti restonomin opinnot matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmassa. Muiden töiden ohella Ella hoiti tuttavien lapsia ja päätyi myös sijaiseksi päiväkotiin. Ennen logopedian opintojen alkua hän työskenteli muun muassa integroidussa ryhmässä avustajana, mikä toi hänelle varmistusta siitä, että puheterapeutin ammatti olisi oikea valinta. Kyseinen työvuosi oli Ellan sanojen mukaan “hurjan opettavainen ja työskentelystä päiväkodeissa ja muutenkin lasten kanssa on ollut todella paljon hyötyä niin opinnoissa, harjoitteluissa kuin kliinisessä työssä!”

“Siitä se ajatus sitten lähti, kun kuulin logopediasta ja innostuin siitä, miten logopediassa tieteenalana yhdistyy monia omia mielenkiinnon kohteita ja puheterapeutin työ on kuitenkin käytännönläheistä.”

Sen lisäksi että Ella mainitsee haluavansa työskennellä ihmisten parissa, hän uskoo empaattisuuden, energisyyden, herkkyyden ja sisukkuuden olevan omista luonteenpiirteistään sellaisia, jotka ovat tuoneet hänet tälle alalle ja pitävät myös hänet alalla jatkossakin. “Haluan auttaa, kohdata ihmisiä aidosti kuunnellen ja viedä asioita eteenpäin!” Ella painottaa.

Alan monipuolisuus on sekä haaste että rikkaus

Puheterapiasta saattaa ensimmäisenä tulla monelle mieleen lorut, hassut sanat, s-kirjaimen sihinä tai r-kirjaimen päristely. Leikkien ja aktivoinnin kautta lapsi saadaan tuottamaan puhetta, mikä tukee puheterapiassa asetettuja tavoitteita ja päämäärää. Puheterapeutin ammatissa pääsee todistamaan lasten oppimista ja kehitystä. Ellan mielestä työssä palkitsevinta on ehdottomasti lasten ilo ja uteliaisuus maailmaa kohtaan, sillä hän näkee lapsissa tulevaisuuden. Merkityksellisyyttä Ellan työpäiviin tuo erityisesti kohtaamiset lasten kanssa, yhdessä uusien asioiden opettelu sekä oivaltaminen.

“Kohtaamiset lasten kanssa, yhdessä uusien asioiden opettelu ja oivaltaminen luovat merkityksellisyyden tunteen työpäiviin.”

Haastavana tässä ammatissa Ella kokee ajoittain piinaavan riittämättömyyden tunteen. Puheterapian tarvitsijoita on paljon ja palveluiden saatavuus on alueittain vaihtelevaa. Juuri näiden Ellan mainitsemien epäkohtien vuoksi hän mieltää etäpalveluiden kehittämisen todella merkitykselliseksi. “Puheterapeutti voi kohdata työssään monenlaisia haasteita ja tilanteita, mikä edellyttää myös laajaa osaamista ja sen aktiivista ylläpitämistä esimerkiksi kouluttautumalla ja alan tutkimusta seuraten”, toteaa Ella. Loppujen lopuksi alan monipuolisuuden hän kokee kuitenkin ehdottomana rikkautena.

Puheterapeuttina lasten kanssa kommunikointi ja yhteyden löytäminen on tietty työn edellytys. Ella kokeekin lasten kanssa työskentelyn etuoikeutena. Hänestä on mahtavaa tutustua uusiin lapsiin, nähdä heidän kasvuaan, oppimistaan ja onnistumisia sekä iloita niistä yhdessä koko perheen kanssa. “Lapset ovat myös todella aitoja ja tämä pitääkin mielen virkeänä, sillä lapsilta saatu palaute on suoraa ja vilpitöntä. Lasten sanat saavat useimmiten hymyn kasvoille!” Ella iloitsee.

Ella päättää haastattelun seuraaviin tärkeisiin ja painaviin sanoihin: “Haluaisin tuoda esille ja muistuttaa logopedian tieteenalan monipuolisuudesta, jonka puheterapeutti jalkauttaa käytäntöön terapiatyössä ihmisten parissa työskennellen. Puheterapeutin työ on siis hyvin monipuolista ja laaja-alaista osaamista vaativaa!”

Ystäväkirja

Kolme luonteenpiirrettäni: Iloinen, empaattinen ja herkkä.

Lapsuuden haaveammatti: Joskus halusin olla valokuvaaja! Muistan tämän haaveen elävästi ja se liittyy hetkeen, kun otin äidistäni valokuvia Haagan rodopuistossa ja ihastelin kauniita kukkia.

Mitä rakastat? Perhettäni ja nautinnollisia hetkiä.

Mitä ihailet? Ammattitaitoisia ihmisiä ja luontoa.

Suomen kaunein sana: liian vaikeaa valita!

Sanonta, joka kuvaa sinua: Ei kysyvä tieltä eksy!

Jatka lauseita!

Viimeksi minut sai nauramaan…koirani, joka on omanarvontuntoinen nautiskelija ja ilopilleri!

Täydellinen päivä pitää sisällään…paljon naurua, rakkaita ihmisiä, luonnon kauneutta ja hyvää ruokaa!

bottom of page