top of page

Tutustu terapiapalveluidemme kehityspäällikköön ja puheterapeuttiin Sallaan!

Päivitetty: 3. maalisk. 2022

Salla Hellsten, 33, on Zildrenin uusi puheterapeutti. Vaikka kyseinen ammattikunta on useimmille vähintäänkin jossain määrin tuttu, tieteenhaaran virallisempi nimitys on todennäköisesti huomattavasti vieraampi. Sallakin on nimittäin valmistunut filosofian maisteriksi logopedian tutkinto-ohjelmasta.


Logopedia, eli ihmisen puheeseen, kieleen ja kommunikaatioon hyvin monialaisesti keskittyvä tieteenala, yhdistää Sallan mukaan mielenkiintoisella tavalla lääketieteellistä ajattelutapaa ja psykologian kokonaisvaltaisempaa ihmiskäsitystä, joka huomioi eri tavalla muun muassa ihmisen käyttäytymisen ja siihen vaikuttavat tekijät. Tämä yhdistelmä tukee hyvin esimerkiksi lasten puheterapiaa, jossa keskiössä on oppiminen ja kehityksen tukeminen. Kokonaisvaltainen ymmärrys nousee arvoonsa, kun on otettava huomioon muun muassa lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät.


Alavalinta oli luonteva, ja tuntuu yhä oikealta. Erityisesti lasten parissa toimimisen Salla kokee omaksi osaamisalueekseen. Hän on aina pitänyt lapsista ja hoitanut heitä mielellään, ja kokemusta lastenhoidosta onkin karttunut niin sukulaisten lapsia hoitaessa kuin opiskeluaikojen päiväkotityöstä. “Mulle on aina ollut tosi luontaista hakeutua lasten keskuuteen, ja myöhemmin myös työskennellä lasten kanssa”, hän kiteyttää.


"Lapset eivät turhia murehdi tai vatvo."


Lasten kanssa työskentelyn Salla kokee omalla tavallaan kepeäksi, sillä he ovat aitoja ja lähtevät kaikkeen mukaan ihan vain omana itsenään. “Lasten puheterapia on ikään kuin tieteeseen perustuvaa uusien asioiden opettelua”, Salla kuvailee. Lapset ovat tilanteissa niin aitoja ja läsnä, että se muistuttaa aikuistakin vain olemaan ja pysähtymään hetkeen. Heidän kanssaan työskentely on myös Sallan kokemuksen mukaan hyvin erilaista verrattuna aikuisten kanssa työskentelyyn: “Lapset eivät turhia murehdi tai vatvo. Heidänkin kanssaan voi kuitenkin herättää tietoisuutta omista toimista ja omalla tavallaan keskustella ja kommunikoida niistä asioista, joiden kanssa tehdään töitä.”


Vahvuuksikseen lasten puheterapeuttina Salla mainitsee innostuvaisuuden, innovoimisen myös laajemmassa mittakaavassa, ja erityisesti lapsia ajatellen hetkessä olemisen sekä pieniin edistysaskeliin tarttumisen ja niiden huomioimisen. Lisäksi hän kokee kahden pienen lapsen äitinä oman vanhemmuutensa kautta oppivansa ja ymmärtävänsä jatkuvasti enemmän myös perheiden kokonaistilanteesta. Siitä, millaista lapsiperhearki on, mitä vanhemmuus vaatii ja miten tärkeää vanhemman ja lapsen yhteistyö on.


“Perheet ovat inhimillisiä, ja monet asiat vaikuttavat siihen, millaista arki on”, Salla huomauttaa. Sen lisäksi, tai ehkä sen sijaan, että hän työskentelisi ainoastaan lasten kanssa, hän työskentelee myös perheiden kanssa kokonaisuutena ja pyrkii myös tukemaan tätä kokonaisuutta parhaansa mukaan. “Lapset kuitenkin kasvavat aina perheidensä kanssa, ja perhe on se tärkein asia terapeutin sijaan”, Salla summaa.


"Myös kohtaamiset vanhempien kanssa ovat ihania."


Puheterapiatyön parhaita puolia on Sallan mukaan se, että asiakkaiden kanssa ehtii luomaan tärkeitä ihmissuhteita, sillä samojen asiakkaiden kanssa työskennellään usein melko pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti, mikä mahdollistaa oikean tutustumisen ja asiakkaiden erilaisen kohtaamisen. “Terapiasuhde voi muotoutua todella tärkeäksi ihmissuhteeksi myös asiakkaalle”, hän mainitsee. Lisäksi työstä tekevät tekemisen arvoista lapset, kohtaamiset ja pienet edistysaskeleet. “Menen itsekin ihan kananlihalle siitä, että lapsi oppii uuden taidon!” Salla hymyilee, ja jatkaa: “Myös kohtaamiset vanhempien kanssa ovat ihania. Kun itsekin oppii tuntemaan lapsen ja keskustelee hänestä vanhempien kanssa, ja huomaa että puhutaan todella samasta ihmisestä, toivotaan samaa lopputulosta ja lapselle muutenkin kaikkea hyvää.” Myötäeläminen on siis voimakkaasti työssä läsnä, ja välittyy varmasti myös asiakkaille aitoutena, välittömyytenä ja lämminhenkisyytenä.


Ala täynnä moniosaajia


Salla valmistui vuonna 2012, ja on sen jälkeen työskennellyt kunnan terveysasemalla, HUSissa erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla, jossa hän tarjosi Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Hän on työskennellyt pääasiassa 3-7 -vuotiaiden lasten kanssa ja päässyt tutustumaan hyvin laajaan asiakaskirjoon, ja kokemusta on kertynyt muun muassa vaikeavammaisten lasten kanssa työskentelystä.


Tämänhetkisen työnkuvansa Salla kokee haastavan uudella tavalla, sillä hänen työhönsä Zildrenillä kuuluu myös terapiapalveluiden kehittäminen: hän pohtii, miten alaa voisi kehittää laajemmin ja mitä asioita voisi tehdä uudella tavalla, mahdollisesti paremmin, sekä etsii uusia ratkaisuja pitkäikäisiin ongelmiin. Omalla tavallaan tämä alan uudistaminen ja kehitystyö nivoutuu myös asiakastyöhön, sillä Salla ottaa tietenkin uudet toteutustavat ensi tilassa omaan käyttöönsä.


Puheterapiapalveluiden kehittäminen tuo esiin Sallassa asuvaa pientä insinööriä. Erityisesti tässä puolessa työtä kiinnostaa ajatus siitä, että on mahdollisuus miettiä uusia näkökulmia ja tehdä asioita toisella tavalla, sekä siitä, että omat ajatukset ja ideat siirtyvät käytäntöön. Että voi olla uudistamassa toimintatapoja ja luomassa työkaluja, joista pitävät ja hyötyvät sekä asiakkaat että ammattilaiset, ja jotka mahdollistavat uuden oppimisen uusin tavoin. Erityisesti Salla haluaa edistää teknologian ja sen mahdollistamien ratkaisujen hyödyntämistä. Yhtenä tuoreena toimintatapana ja esimerkkinä teknologiaratkaisujen täydestä hyödyntämisestä on tälläkin hetkellä tarjottava etäpuheterapia, jonka avulla Salla voi auttaa tukea kaipaavia lapsia huomattavasti laajemmin, maantieteellisistä etäisyyksistä ja rajoista riippumatta.


Laajemmin alasta keskustellessa nousee esiin sen monipuolisuus, ja puheterapeuttien laaja osaamispohja. Puheterapeutit taipuvat vaikka mihin: ala pohjautuu voimakkaasti tieteeseen, mutta teoriaosaamisen lisäksi on äärimmäisen tärkeää myös olla tilanteessa läsnä. “Ei riitä, että tietää paljon, vaan täytyy myös osata soveltaa sitä käytäntöön”, hän kiteyttää. Asiakastyö vaatii myös hyvää tilannetajua ja sosiaalisia taitoja: ymmärrystä, myötäelämistä ja avoimuutta. Se, mitä puheterapiasta ja -terapeuteista tulee ensimmäisenä mieleen, on lopulta vain kevyt pintaraapaisu kaikesta siitä, mitä ala pitää sisällään. “Haluaisin kaikkien ymmärtävän mitä huippumonitaitureita koko meidän ala on täynnä - koko ammattikunta”, Salla painottaa.Salla kuka?


Lempinimesi? Ei ole.

Lapsuuden haaveammattisi? Kampaaja, tai myöhemmin lääkäri


Mitä rakastat? Perhettä, juhlia ja kävelyretkiä.

Mitä inhoat? Kastematoja ja pitkiä automatkoja.

Mitä ihailet? Lapseni sinnikkyyttä.


Lempikirjasi tai elokuvasi? Kristiina Louhen Aino-kirjat ovat rakkaita omasta lapsuudesta ja tälläkin hetkellä kovassa kulutuksessa kotona.

Lempikarkkisi? Irtokarkit ja suklaakakku!

Lempivuodenaikasi? Kesä.


bottom of page