top of page

Muut lapsiperheiden tukipalvelut

Lasten terapia
Terapiapalvelut

ZILDREN ON SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN - TUKEA PERHEILLE YLI MAARAJOJEN

Lapsiperheiden tukipalvelut

ZILDREN TARJOAA LAADUKKAITA ASIANTUNTIJAPALVELUITA PERHEIDEN ARJEN TUEKSI. ZILDRENIN KAUTTA TUKIPALVELUITA PERHEILLE TARJOAVAT AMMATTILAISET OVAT KOULUTUSTAUSTALTAAN PSYKOLOGEJA, TOIMINTATERAPEUTTEJA, VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIA SEKÄ ERITYISOPETTAJIA, RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKASVATUKSEN ASIANTUNTIJOITA SEKÄ PUHETERAPEUTTEJA. TARJOAMME PERHEILLE MAHDOLLISUUDEN MYÖS MONIAMMATILLISEEN APUUN JA ASIANTUNTIJAMME TARJOAVATKIN PALVELUITA MYÖS YHTEISTYÖSSÄ, AINA PERHEEN TARPEIDEN MUKAAN.

MISSIOMME ON TARJOTA PERHEILLE APUA ERILAISIIN TILANTEISIIN HELPOSTI, JOUSTAVASTI JA LUOTETTAVASTI MAANTIETEELLISESTÄ SIJAINNISTA RIIPPUMATTA JA AINA SUURELLA SYDÄMELLÄ.
 

Zildren-päähahmo-vedos-7-ilman_varjoa
Tukipalvelut

LYHYTTERAPIA -NOPEA APU KRIISITILANTEISIIN 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä ja vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin ja toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Arjen haasteet saavat usein alkunsa erilaisista tavoista kokea, kommunikoida, aistia tai reagoida.  Ammattilaisemme antavat tukea muun muassa arjen hallintaan ja auttavat etsimään keinoja vaikeisiinkin tilanteisiin.

 

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista  ja  lyhytterapia sopiikin erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin kriisitilanteisiin. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyä määriä käyntikerroille, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä perheen kanssa tilanteen mukaan. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa jo yksikin kerta voi tuoda paljon apua. Yleensä terapia kestää kuitenkin 5-20 käyntikerran verran.

 

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Neuropsykiatrista valmennusta hyödynnetään asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, Asperger, autismi tai Touretten oireyhtymä.

 

Olennainen osa valmennusta on lapsen tai nuoren vanhempien tukeminen. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä perheen kanssa ja toteutetaan tarpeisiinne parhaiten sopivassa muodossa - kaikki tämä helposti ja joustavasti myös etänä. Zildrenin neuropsykiatrisilla valmentajilla  on taustalla vahva ammattitaito ja vuosien kokemus lasten sekä perheiden kanssa työskentelystä.

Valmennukseen on mahdollisuus saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

tunnetaito-ohjaus

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat täysin opittavissa ja siksi myös niiden kehitystä voidaan tukea jo varhaisessa vaiheessa monin eri tavoin. Tunnetaito-ohjauksen tavoitteena on kasvattaa lapsen tietoisuutta omista tunteistaan, vahvistaa lapsen kehotunneyhteyttä ja tukea tunnetaitojen oppimisessa kokemuksellisesti. Tarkoituksena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Tunnetaitojen tukeminen antaa työkaluja koko elämän varrelle.

ohjausta ruokailuun ja ruokailutilanteisiin

Jokainen kokee ruokaan ja ruokailuun liittyvät tilanteet ja asiat eri tavalla, eikä oikeaa tai väärää kokemusta ole. Asiantuntijamme haluavat olla perheiden tukena silloin, kun ruokailutilanteet tai lapsen suhtautuminen ruokaan mietityttää. Ohjauksen tarkoitus on vahvistaa myönteistä ja luonnollista suhtautumista ruokaan sekä antaa käytännön vinkkejä tilanteisiin, joissa perheen omat keinot on jo käytetty. Ruokailuun ja ruokailutilanteisiin liityvä ohjaus pohjautuu valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin, varhaiskasvatussuunnitelmaan ja opetussuunnitelmien perusteisiin. 

apua muihin arjen haastaviin kasvatustilanteisiin

Turvalliset ihmissuhteet, yhteydessä oleminen, ryhmään kuuluminen sekä elämän ilojen ja surujen jakaminen toisille ovat kaiken inhimillisen elämän perusta.  Joskus lasten välisiin suhteisiin syntyy kuitenkin ongelmia ja pahoinvointi voi heijastua myös perheen arkeen. Joskus taas suuri elämänmuutos tai perheen kohtaama kriisi voi tuoda omat ongelmansa perheen elämään. Zildrenin ammattilaiset tarjoavat apua esiemerkiksi tilanteisiin, jossa lapsen uhmakas tai aggressiivinen käytös on muodostumassa ongelmaksi tai perhe kaipaa tukea ja neuvoja muiden haastavien tilanteiden käsittelyyn. 

bottom of page